Tehtäviä

1. Mikä järvi on Vuoksen vesistöalueen keskusjärvi?
A)
B)
C)
2. Mikä Käkisalmen nimi on nykyisin?
A)
B)
C)
3. Missä Imatran Valtionhotelli sijaitsee?
A)
B)
C)
4. Minä vuonna Imatran voimalaitos vihittiin virallisesti käyttöön?
A)
B)
C)
5. Mitä Antrean nykyinen nimi Kamennogorsk tarkoittaa suomeksi?
A)
B)
C)
6. Minä vuonna Taipaleen kannas murtui auki?
A)
B)
C)
7. Mikä on Svetogorskin merkittävin elinkeino?
A)
B)
C)
8. Kuinka monta metriä Vuoksi laskee Imatran ja Jääsken kirkonkylän eli Lesogorskin välisellä osuudella?
A)
B)
C)
9. Mikä tapahtuma järjestetään vuosittain Losevossa eli entisessä Kiviniemessä?
A)
B)
C)
10. Minä vuonna Tainionkosken vesivoimalaitosta ryhdyttiin rakentamaan?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.