Tehtäviä

1. Mikä tapahtuma järjestetään vuosittain Losevossa eli entisessä Kiviniemessä?
A)
B)
C)
2. Kuka Viktor Westerholm oli?
A)
B)
C)
3. Mitä Imatra Express tarkoittaa?
A)
B)
C)
4. Millä nimellä Räisälän pitäjä nykyisin tunnetaan?
A)
B)
C)
5. Mikä seuraavista on Vuoksen päälasku-uoma?
A)
B)
C)
6. Kuinka monta kilometriä Vuoksi virtaa nykyisin Suomen puolella?
A)
B)
C)
7. Kuinka pitkä Vuoksi on?
A)
B)
C)
8. Mihin suunniteltiin aikoinaan rakennettavaksi maailman suurinta vesivoimalaa?
A)
B)
C)
9. Mikä on Taipaleenjoen venäjänkielinen nimi?
A)
B)
C)
10. Kuinka suuri Vuoksen vesistöalue on kokonaispinta-alaltaan?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.