Tehtäviä

1. Mikä on Taipaleenjoen venäjänkielinen nimi?
A)
B)
C)
2. Missä yhteydessä ensimmäinen koskinäytös järjestettiin Imatralla?
A)
B)
C)
3. Minä vuonna Imatran kosken ylittävä silta valmistui?
A)
B)
C)
4. Mitä Antrean nykyinen nimi Kamennogorsk tarkoittaa suomeksi?
A)
B)
C)
5. Millä nimellä Räisälän pitäjä nykyisin tunnetaan?
A)
B)
C)
6. Missä pitäjässä ankarat Vuosalmen taistelut käytiin sotien aikana?
A)
B)
C)
7. Mikä seuraavista on Vuoksen päälasku-uoma?
A)
B)
C)
8. Kuinka monta kilometriä Vuoksi virtaa nykyisin Suomen puolella?
A)
B)
C)
9. Kuinka paljon vapaana virranneella Imatran koskella oli putouskorkeutta?
A)
B)
C)
10. Kuinka paljon Vuoksen jokea ruopannut Marion 7400 -kaivinkone painoi?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.