Tehtäviä

1. Minä vuonna Tainionkosken vesivoimalaitosta ryhdyttiin rakentamaan?
A)
B)
C)
2. Mitä Vuoksen jokilaaksossa sijaitsevan entisen Valkjärven pitäjän alueelle on perustettu?
A)
B)
C)
3. Kuinka pitkä Vuoksi on?
A)
B)
C)
4. Minä vuonna Imatran kosken ylittävä silta valmistui?
A)
B)
C)
5. Mitä Imatran kuparitehtaalle tapahtui sota-aikana?
A)
B)
C)
6. Mitä Imatra Express tarkoittaa?
A)
B)
C)
7. Kuinka pitkä Vuoksen ylittänyt Jääsken rautatiesilta oli aikoinaan?
A)
B)
C)
8. Milloin ensimmäinen virallinen Imatran kosken ylitys köysirataa pitkin tapahtui?
A)
B)
C)
9. Kuka Viktor Westerholm oli?
A)
B)
C)
10. Onko Imatran voimalaitos?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.