Tehtäviä

1. Mistä entinen Sakkolan pitäjä oli tunnettu?
A)
B)
C)
2. Kuinka monta kilometriä Vuoksi virtaa nykyisin Suomen puolella?
A)
B)
C)
3. Kuinka suuri on Saimaasta Vuokseen saapuvan veden keskivirtaama?
A)
B)
C)
4. Missä Suvantojärvi sijaitsee?
A)
B)
C)
5. Mitä Käkisalmen kaupungille tapahtui jatkosodan aikana?
A)
B)
C)
6. Minä vuonna Vuoksen ylittänyt Antrean rautatiesilta valmistui?
A)
B)
C)
7. Mitä Antrean nykyinen nimi Kamennogorsk tarkoittaa suomeksi?
A)
B)
C)
8. Missä pitäjässä ankarat Vuosalmen taistelut käytiin sotien aikana?
A)
B)
C)
9. Mitä Vuoksen ylittävälle Mansikkakosken sillalle tapahtui vuonna 1974?
A)
B)
C)
10. Kuinka vanhaksi Vuoksen jokilaaksosta löydetty esihistoriallinen kalaverkko on arvioitu?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.