Tehtäviä

1. Kuinka monta kilometriä Vuoksi virtaa nykyisin Suomen puolella?
A)
B)
C)
2. Missä yhteydessä ensimmäinen koskinäytös järjestettiin Imatralla?
A)
B)
C)
3. Minä vuonna Taipaleen kannas murtui auki?
A)
B)
C)
4. Missä pitäjässä ankarat Vuosalmen taistelut käytiin sotien aikana?
A)
B)
C)
5. Mikä tapahtuma järjestetään vuosittain Losevossa eli entisessä Kiviniemessä?
A)
B)
C)
6. Mikä on Taipaleenjoen venäjänkielinen nimi?
A)
B)
C)
7. Minä vuonna Imatran kosken ylittävä silta valmistui?
A)
B)
C)
8. Milloin ensimmäinen virallinen Imatran kosken ylitys köysirataa pitkin tapahtui?
A)
B)
C)
9. Missä Imatran Valtionhotelli sijaitsee?
A)
B)
C)
10. Kuka oli Viktor Svaetichin?
A)
B)
C)
  Tarkista vastaukset...
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.