Artikkeleiden lähdeluettelo

PAINETUT LÄHTEET:

Aarnio, Hannu & Rutanen, Kaarina: Imatra – Koski ja kaupunki Karjalassa . Teoksessa Imatran kirja. (toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Ahvenainen, Jorma: Enso Gutzeit Oy 1872–1992. Osat I ja II. Gummerus Kirjapaino Oy.Jyväskylä. 1992. 

Akseli Gallen-Kallela. Ateneum 16.2. – 26.5.1996. Turun taidemuseo 26.6. – 1.9.1996. Ateneumin julkaisut n:o 1. Helsinki. 1996.

Annala, Vilho: Outokummun historia. Outokumpu Oy. Helsinki. 1960.

Arponen, Antti O. & Miettinen, Reijo: Enso: Jääsken pitäjän teollisuuskeskuksen elämää 1800-luvulta syksyyn 1944. Gummerus. Saarijärvi. 2002.

ARS: Suomen taide, osa 3. 1989

ARS: Suomen taide, osa 5. Otava. Keuruu. 1990.

Auer, Jaakko & Teerimäki, Niilo: Puoli vuosisataa Imatran voimaa . Imatran Voima Oy:n synty ja kehitys 1980-luvulle. Oy Kirjapaino F.G. Lönnberg. Helsinki. 1982.

Blomgren, Christer (toim.):Rautainen leipäpuu: Muistoja ja muistelmia Elektrometallurgiska Ab:n ja Vuoksenniska-yhtiön tehtailta ja kaivoksilta. Imatra Steel Oy. Imatra. 1999.

Castrén, Jalmar: Rautateittemme merkillisimmät rakennustyöt . Teoksessa: Palmen, E. G. (toim.):Oma Maa. V osa. Sivut 740–757. WSOY. Porvoo. 1928.

Dmitriev, A. P. & Lihoj, A. I.: Priozerskaja zemlja: istoria i kultura. Kniga po kraevedeniiju. Sankt Petersburg – Priozersk. 2004.

Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A. Painatuskeskus. Helsinki. 1993.

Falkman, Severin: Itä-Suomessa: luonnoksia ja harjoitelmia, 1. osa Viikkokausi Siitolan kestikievarissa. Wickström. Helsinki. 1885.

Gallen-Kallela-Sirén, Janne: Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Otava. Keuruu. 2002.

Haapaniemi, Mira & Moijanen, Maisa & Muradjan, Kirsi: Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille. 3. uusittu ja täydennetty painos. Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys-SVKK ry. Multiprint Oy. Helsinki. 2005.

Harjula, Tiina & Leinonen, Marja & Ovchinnikova, Olga (toim.): Kyyrölän perinnettä. Tampereen yliopisto. 1993.

Henttonen, Antti et al (toim.):Kotiseutumme Antrea. Antrea Seura ja Vuoksen Säätiö. Helsinki. 1995.

Herranen, Timo: Valtakunnan Sähköistyskysymys. Strategiat, siirtojärjestelmät, sekä alueellinen sähköistys vuoteen 1940. SHS. Helsinki.1996.

Hirn, Sven: Imatran tarina. Matkailuhistoriamme valtaväylältä. Kanta-Imatra Seuran julkaisu N:o 3. 5.painos. 1988.

Holm, Jaakko (toim.): Voimaa koskesta: Suomen vesivoiman rakentamisen vaiheita. Helsinki. 1991.

Hukkila, Kari: Kuvia Kannakselta: Taidetta ja taiteilijoita 1918–1944 . Etelä-Karjalan museon julkaisuja 13. Lappeenranta. 1990.

Huttunen, Pertti & Paakkinen, Markku & Siitonen, Hannu: Kotka ja tuhat joutsenta: Äyräpään lintuparatiisi. Otava. Helsinki. 2003.

Huusko, Timo & Vatanen, Kimmo: Insinöörin rakkaus. Ester ja Jalo Sihtolan lahjoituskokoelma. Ateneum 11.4. – 29.9.2003. Ateneumin julkaisut n:o 31.

Härkönen, Reino & Jokinen, Pertti (toim.):Henrik Öhquist Ovakon toimitusjohtajana 1967–1977. Ovako. Helsinki. 1978.

Inha, I. K.: Suomen maisemia. 4. painos. Johdantoessee Erno Paasilinna, 1988. Porvoo. 2002.

Jauhiainen, Erkki: Kannas. Teoksessa Karjala. Osa 2: Karjalan maisema ja luonto. Ritva Heikkilä, Markku Haapio, Yrjö-Pekka Mäkinen & Ilmari Lehmusvaara. Karisto. Hämeenlinna. 1982.

Jääskeläinen, Viljo: Pohjois-Laatokan kaloista ja kalastuksesta. Teoksessa Suomen kalatalous. Sivut 217-302.  Suomen kalatalousyhdistys. Helsinki. 1917.

Kaipiainen, Soila: Imatra kuvataiteessa. Teoksessa Imatran kirja. (toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Kanerva, Aimo: Omakuva. WSOY. Porvoo, Helsinki, Juva.  1989.

Kerkkonen, Elna: Koskitoimikunta vuosina 1917–1947. Helsinki.1950.

Konttinen, Riitta: Etelä-Karjalan, Kannaksen ja Laatokan maisemia. Teoksessa Karjalan kuvia taiteessa. Etelä-Karjalan taidemuseossa 13.6. – 31.8.1980. Etelä-Karjalan taidemuseon julkaisuja 6. Lappeenranta. 1980.

Kruskopf, Erik: Prisma 1956-1961. Suomen taideyhdistys. Helsinki. 1986.

Kuisma, Markku: Outokumpu 1910–1985. Kuparikaivoksesta suuryhtiöksi. Outokumpu Oy. Forssa. 1985.

Kuujo, Erkki: Käkisalmi. Teoksessa Karjala 3. Sivut 323-329. Arvi A. Karisto Oy. Hämeenlinna. 1982.

Kuujo, Erkki & Puramo, Eino & Sarkanen, J.: Käkisalmen Historia: Käkisalmen kaupungin ja maalaiskunnan vaiheita. Käki-säätiö. Lahti. 1958.

Kähtävä-Marttinen, Minna: Ensosta Kiviniemeen – Vuoksenlaaksoa kulttuuri- ja luontomatkailijalle. Lahden kaupunginmuseo. Lahti. 2004.

Kähönen, Ester: Vanha Äyräpää II. Vuodet 1700- 1870. Lehtikanta. Kouvola. 1985.

Kämäräinen, Eija: Suomalainen taidegalleria. Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Juho Rissanen, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg. WSOY. Porvoo-Helsinki-Juva. 1999.

Kääpä, Katriina: Diligenssivaunuista telttaturistiin. Matkailuhistoriaa kahden vuosisadan ajalta. Teoksessa Imatran kirja.(toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Laajo, Eero (toim.): Sihtola – Imatra – Aalto. Imatran taidemuseon julkaisuja 1/1998.

Laajo, Eero: ”Puoli vuosisataa väliaikaisissa tiloissa” . Teoksessa Sihtola – Imatra – Aalto. (toim.) Eero Laajo. Imatran taidemuseon julkaisuja 1/1998.

Lehtipuu, Markus: Kannas. Suomalainen Matkaopas. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. 2004.

Lisiä Suomen hydrografiiaan I. Vuoksen virta. (1907) Liite Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukseen vuodelta 1904.

Loima, Jyrki: ”Palstanhaltijat puristuksessa. Raivolan venäläiskylä sisä- ja ulkopoliittisena kysymyksenä, 1889–1930”. Historiallinen Aikakauskirja3/2003. Sivut 418–430.

Luhtala, Johanna: Kuvataidetta Käkisalmesta – Menetetystä, Kaivatusta. Käkisalmi-säätiö. Saarijärvi. 2005.

Melnikova, E. A. (toim.): Граница и люди. Воспоминания переселенцев Приладожской Карелии и Карельского Перешейка. 2004. Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Pietarin Eurooppalainen yliopisto. Pietarin Eurooppalaisen yliopiston kirjapaino. Studia Ethnologica 2. Pietari. 2005.

Mikkola, Jooseppi Julius: Karjalaisista Novgorodin sotilaina. 1936.

Mikkonen, Tuija: Corporate Architecture in Finland in the 1940s and 1950s: Factory Building as Architecture, Investment and Image. Academia scientiarum Fennica. Helsinki. 2005.

Myllykylä, Turkka: Suomen kanavien historia. Otava. Helsinki. 1991.

Myllyntaus, Timo: Electrifying Finland. The Transfer of a New Technology into a Late Industrializing Economy. McMillan Academic. London. 1991.

Ojonen, Lasse: Imatran arkkitehtuuri. Teoksessa Imatran kirja. (toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Onnettomuustutkintakeskus: Tornan Sillan Sortuminen Imatralla 6.8.1998. Tutkintoselostus B1/1887 Y. Edita. Helsinki.1999.

Oy Vuoksenniska Ab. 1965.

Paakkinen, Juhani: Rajakaupunki. Kaakkois-Suomen rajavartiosto uudelle rajalle. Teoksessa Imatran kirja. (toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Paappa, Eero & Ropponen, Jari: Jääsken Kihlakunnan Historia III . 1860–1980.  Pieksämäki. 1992.

Palmen, E. G.: Karjalan radasta. Weilin & Göös. Helsinki. 1888.

Raivo, P. J.: Karelia lost and won – materialization of a landscape of contested and commemorated memory. Teoksessa Fennia 182:1. Sivut. 61-72. 2004.

Reitala, Aimo: Viktor Westerholm. WS. Porvoo. Helsinki. 1967.

Reitala, Aimo: Werner Holmbergin taide. Otava. Helsinki. 1986

Rosberg, J. E.: Suomenmaa. Viipurin Lääni. Tietosanakirja Oy. Helsinki. 1923.

Räisälän historia: piirteitä Räisälän vaiheista 1865-1944 . Toinen painos. Räisäläisten Säätiö. Gummerus kirjapaino. Jyväskylä. 1995.

Räsänen, Marjatta: Rakennuksia Karjalasta. Viktor Svaetichinin piirustuksia ja maalauksia. Näyttelyesite. Etelä-Karjalan taidemuseo – Kymen läänin aluetaidemuseo. Lappeenranta. 5.3. – 18.5.1997.

Seppovaara, Ossi: Vuoksi. Luonto ja ihminen vesistön muovaajina. SKS. Jyväskylä. 1984.

Sihvo, Hannes: Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. 2003.

Siltojemme historia. History of Finnish Bridges. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Keuruu. 2004.

Simonen, Seppo: Antrea: Antrean ja Vuoksenrannan kuntien muistojulkaisu . SKS. Helsinki. 1951.

Soini, Helena: Kultainen kuherruskuukausi. Suomen kansallistaiteilijoiden vaikutus Venäjän taiteeseen. Venäläisen taiteen Suomi-kuva 1875–1925. Gummerus. Jyväskylä. 2005.

Syrjö, Veli-Matti: Jääsken Kihlakunnan Historia II. Vuodesta 1700 1860-luvulle.  Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino. Helsinki. 1976.

Särkikoski, Tuomo: Tiedon liekki. Kuinka Outokumpu loi keksinnön ja teki siitä kulttuurin. STH. Helsinki. 1999.

Talka, Anu: ”Monimuotoista yhdistyselämää: yhdistysten luvattu maa”. Teoksessa Imatran kirja. (toim.) Anu Talka. Jyväskylä. 1997.

Tikka, Boris & Balasov, Jevgeni & Stepakov, Viktor: Karjalan kannas sotien jälkeen: v. 1940-1941, 1944-1950. Karelija-historian ja kotiseudun tutkimusyhdistys. KultInfromPress. Pietari. 2002.

Topelius, Zacharias: Vanha Kaunis Suomi. Arvi A. Karisto Oy. Helsinki. 1981, (1845).

Topelius, Zacharias: Matkustus Suomessa. toim. Aarni Krohn. Hämeenlinna. 1984. Alkuperäisteos Suomalaisen Kirjallisuuden -seuran kirjapainossa 1873.

Topelius, Zacharias: Maamme kirja. 61. painos. WSOY. Porvoo-Helsinki-Juva. 1983, (1875).

Uino, Pirjo: Antrean muinaislinnoista. Teoksessa Kotiseutumme Antrea. (toim.) Antti Henttonen et al. Antrea Seura ja Vuoksen Säätiö. Helsinki. 1995.

Vaara, Eero: Making Success and Failure in Mergers and Acquisitions. A Study of Managerial Actors in Two Cases.  Helsingin Kauppakorkeakoulu. Helsinki. 1995.

Valkonen, Tuulikki: Romanttiset maisemat.  Tammi. Hämeenlinna. 2001.

Valle, K. J.: Vuoksen kehityksestä. Teoksessa Kaukomieli 6. Sivut 77-92. 1917.

Wessman, Kerttuli: Unto Pusa, monumentaalimaalari. Rengas taiteen ketjussa . Otava Keuruu.1997.

PAINAMATTOMAT LÄHTEET:

Frilander, Kaari: Venäläisten taiteilijoiden matkat Imatralle 1809–1917. Julkaisematon pro gradu – tutkielma. Taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. 2001.

Hannula, Milla: Kenttätyömatka Melnikovoon 24.-31.10.2005.

Kurkinen, Sinikka: Punainen puhuri. Video. Etelä-Karjalan taidemuseo. 1990.

Sihvo, Hannes: Etelä-Karjalan löytäjät. Näyttely Lappeenrannan maakuntakirjastossa 6.10. – 31.12.1985. Lappeenranta. 1985.

Syrjälä, Liisa (toim.): Haastateltavana Pirjo Uino. Radio-ohjelma Tänään iltapäivällä. 3.6.1999.

Tiedonanto: Vasilevskiy Pavel Alexandrovich, Adriana White Water Tourism Club, Novgorod.

Uino, Pirjo & Carpelan, Christian: ”Arkeologinen matka Kannakselle 2.-5.9.2005”. Uinon esitelmä Tiurin linnassa ja retkimoniste.

Suulliset tiedonannot:

Haastattelu: Kaipiainen, Soila. 18.2.2005.

Haastattelu: Melnikovo, kunnanjohtaja A.P. Gelmov. 27.10.2005.

Haastattelu: Puska, Veikko. 2.6.2006.

Puhelinkeskustelu: Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus, Vesistöyksikön tarkastaja Reima Sinervä 15.7.2005

Sähköpostikeskustelu: Heikkinen, Päivi. 29.11.2005.

INTERNET LÄHTEET:

Brady, Joe: Finland in 19th century drawings. Artikkeli www-osoitteessa http://virtual.finland.fi [viitattu 10.5.2005]

Henttonen, Antti: Elämää maalaiskylässä Karjalan kannaksella 1920- ja 1930-luvulla. http://www.veteraanienperinto.fi [viitattu 26.9.2005]

Kaakkois-Suomen ympäristön tila – raportti, osa 5a. Vesi, Vesien tila. s 19. http://www.ymparisto.fi [viitattu 13.7.2005]

Korhonen, Anna: Osa 1 Tällaisia me olemme, kohtaamisia Kolilla/ I.K. Inha. Artikkeli. Pohjautuu Ylen dokumenttisarjaan Sininen laulu. http://www.yle.fi [viitattu 4.7.2005]

Kyyrölän pitäjän kotisivut: http://koti.mbnet.fi/kyyrola/historia.html [viitattu 25.7.2005]

Liski, Tuure: Lakkarinpalle – elämää Valkjärven Mannilassa. Julkaisematon käsikirjoitus. http://koti.phnet.fi/pohjomat/valkjarvi/kirjoitelma.pdf [viitattu 13.1.2005]

Rajavartiolaitoksen Kaakkois-Suomen rajavartiosto: http://www.raja.fi/rvl/k-sr/home.nsf/pages/indexfin [viitattu 22.11.2005]

Smirnov, V. I.: Historia- ja kotiseutuyhdistys Karelijan historia. Artikkelit www-osoitteessa http://kannas.nm.ru/iko_history.htm [viitattu 26.4.2006]

Suomen valokuvaustaiteen museo: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/1114.htm [viitattu 4.7.2005]

Taikuri ja Teräsmies -elämystehdas: http://www.taikurijaterasmies.net/ [viitattu 30.5.2006]

Talvikkikerhon kotisivut osoitteessa: http://www.utaj.fi/koulu/ylaaste/talvikki/marion.html [viitattu 20.9.2005]

Tietoa luovutetun Karjalan alueista: http://www.luovutettukarjala.fi/ [viitattu 12.9.2005]

Vuoksela-seuran kotisivut: http://www.vuoksela-seura.fi [viitattu 13.1.2005]

Vuoksen kalastuspuisto: http://www.osaajaverkko.net/vuoksenkalastuspuisto/ [viitattu 13.9.2005]

Vuoksenlaakson kulttuurimatkailu: http://www3.lahti.fi/. [viitattu 11.4.2006]

White Water Vuoksa Festival: http://orel.home.nov.ru/english.htm. [viitattu 16.5.2005]

Kansallisbiografian internet-sivut:

http://www.kansallisbiografia.fi/

Ahvenainen, Jorma: ”Kotilainen, Väinö, (1887-1959)”  [viitattu 15.5.2005]

Hellsten, Tanja: ”Wolff, Eugen, (1851-1937)” [viitattu 5.5.2005]

Hoffman, Kai: “Aalto, Erkki, (1904-1984)” [viitattu 5.5.2005]

Hoffman, Kai: “Frilund, Harald, (1889-1969)” [viitattu 13.5.2005]

Reitala, Aimo: ”Severin Falkman, (1831–1889)” [viitattu 13.5.2005].

LEHTIARTIKKELIT:

Etelä-Saimaa:

19.12.1992:”Immalanjärven suojelutoimet koottiin yhteen suunnitelmaksi: pöyhinnät Laitilanlahden pohjukassa jatkuvat ensi vuonna

14.6.1996:”Rantaviljelyksille tehdään vesiensuojelusuunnitelmat: Immalan nuhraantuminen huolettaa Imatralla

6.2.2000:Imatrankosken sillasta löytyi lisää rapautumia.

31.3.2000:”Immalanjärven hajakuormitus kartoitetaan ja pohjaa kuvataan”

8.12.2000: Saarela, Matti: Sinikka Kurkisen töissä on voimaa ja omaa ilmaisua.

5.10.2001: Sallinen, Leena: Imatran taidemuseo saa arvokkaan lisän kokoelmiinsa.

16.12.2001: Kukkola, Liisa: Galleria Käännekohta avautuu taas jouluksi .

2.8.2002: Saarela, Matti: Useissa näyttelyn töissä on käytetty imatralaisia aiheita.

26.10.2002: Soikkeli, Markku: Jugendlinna Imatralla virittäytyy ottamaan vastaan sadannen vuotensa.

1.8.2004: Anttonen, Sari: Ihmisten jäljet ulottuvat sisävesien syvyyksiin .

28.5.2006: Tiilikainen, Tenho: Vaijeriliuku sai liukujat hihkumaan.

Muut lehdet:

Helsingin Sanomat 28.5.2006: Saarinen, Juhani: Vaijeriliuku vie matkailijat yli Imatrankosken.

Imatra: Imatran kaupungin tiedotuslehti 1991:1, 3.:”Immalanjärvestä on nyt huolehdittava

Karjala 24.12.1998: Vakkilainen, Pertti: Taipaleenjoen synty ja kehitys.

Kuntalehti 2005:16: Jaatinen, Marjatta: Venäjän paikallishallintouudistus tuo rajan pintaan parisataa kuntaa.

Uutis-Jousi 30.3.2006: Kiviharju, Mika: ”Meillä on paljon opittavaa kunnallishallinnosta”

UutisVuoksi 8.11.2005: Jaatinen, Marjatta: Venäjän kuntauudistus kasvattaa Viipurin valtaa.

UuutisVuoksi 27.5.2006: Vihavainen, Anne: Imatran ylityshistoriaan tänään uusi merkintä.

Ylä-Vuoksi 14.4.1949: Taiteesta nauttiminen on kaikkien oikeus. Ylä-Vuoksen taideyhdistyksen vuosinäyttely III avataan tänään.

KUVAMATERIAALI:

Etelä-Karjala-instituutti

Etelä-Karjalan museo

VIDEOMATERIAALI:

Etelä-Karjala-instituutti

 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.