Vuoksenlaakso tänään

Vuoksen jokilaaksosta tuli osa Venäjän liittovaltioon kuuluvaa Leningradin hallintoaluetta Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Tämä Venäjän reuna-alueella sijaitseva seutu ei ole vielä päässyt yhtä näkyvästi osalliseksi taloudellisesta vaurastumisesta kuin esimerkiksi Pietarin kaupunki, koska alueelliset tuloerot ovat kasvaneet Venäjällä jatkuvasti. Suurimpien asutuskeskusten ulkopuolisilla seuduilla on edelleen paljon työttömyyttä ja köyhyyttä.

Vuoksen jokilaakson uutta nousua on viime vuosina todistanut luonnonkauniin seudun tarjoama mahdollisuus virkistys- ja vapaa-ajanviettotoimintaan. Kesänviettopaikkoja ja mökkikyliä on noussut Vuoksen rantamille ja Pietarin varakkaampi väestö on rakennuttanut omia kesäasuntojaan näyttäville paikoille.

Suomen puoleisella Vuoksella Imatran kaupunki on joutunut kamppailemaan vanhojen teollisuuskeskittymien tavoin talouden rakennemuutosten kourissa. Rajan ylittämisen helpottuminen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on kuitenkin parantanut eri alojen ja toimijoiden yhteistyön edellytyksiä Vuoksen jokilaakson alueella. Vuoksenlaakso on nyt ja tulevaisuudessa haastavien mahdollisuuksien alue Suomen ja Venäjän rajaseudulla Pietarin miljoonakaupungin vaikutuspiirissä.

 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.