Suomen Ruhr

Suomi itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan myllerrysten keskellä. Tuoreen valtion sisäiset levottomuudet yltyivät pian itsenäistymisen jälkeen kansalaissodaksi. Sodan päätyttyä maan jälleenrakentaminen muodostui keskeiseksi tehtäväksi ja 1900-luvun alun teollistumiskehitys jatkui.

Vuoksen virtauksen hyödyntämistä tehostettiin jokilaaksossa. Joen yläjuoksun koskien varsille rakennettiin vesivoimalaitoksia ja alueelle kehittyi nopeasti puunjalostus- ja terästeollisuutta. Samanaikaisesti Vuoksenlaakson liikenneyhteyksiä parannettiin, mikä helpotti teollisuuden raaka-ainetoimitusten järjestämistä.

Vuoksen jokilaakson teollisuustaajamien vaurastumiselle luotiin hyvät puitteet, ja alue kehittyi yhdeksi Suomen tärkeimmistä talousalueista. Merkittävien teollisuuskeskittymien ohella myös Vuoksenlaakson maatalousseutua pidettiin edistyksellisenä. Jokilaakson pitäjiin rakennettiin kouluja, kirkkoja ja kirjastoja. Toinen maailmansota tuli kuitenkin muuttamaan joenvarren elämän täydellisesti 1930-luvun lopulla.

 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.