Imatran voimalaitos (1929)

Vuoksen koskivoiman hyödyntämisestä sähköenergian tuotantoon oltiin kiinnostuneita jo 1800-luvun lopulla. Lukuisten selvitystöiden jälkeen valtiojohdon asettama koskivoimakomitea esitti 1920-luvun alussa vesivoimalaitoksen rakentamista Imatran koskeen. Voimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1922. Mittavat rakennustyöt vaativat runsaasti työvoimaa ja kalustoa. Myös voimansiirtoverkkoa ja muuntoasemia rakennettiin voimalaitoksesta saatavan sähkön siirtoa varten. Voimalaitos vihittiin virallisesti käyttöön vuonna 1929.

Imatran Voima Osakeyhtiö perustettiin vastaamaan Imatran voimalaitoksen toiminnasta ja energiahuoltotehtävistä vuonna 1932. Imatran Voima laajensi voimalaitosta sekä voimansiirtoverkostoa suunnitelmallisesti. Sotien aikana laajentumissuunnitelmat keskeytyivät ja Imatran voimalaitos joutui pommitusten kohteeksi. Sähkönjakelun turvaamiseksi vauriot korjattiin nopeasti, ja sotien jälkeen energiantuotantoa lisättiin sekä tehostettiin entisestään. Voimalaitoksen seitsemäs koneisto valmistui vuonna 1951.

Imatran Voima laajensi vuosien saatossa toimintaansa energiahuollossa ja fuusioitui 1990-luvun lopulla Neste Oy:n kanssa. Uuden sähkön- ja lämmöntuotannosta vastaavan suuryhtiön nimeksi tuli Fortum Oy. Imatran voimalaitos kuuluu nykyisin Fortumille. Voimalaitoksen energiatuotanto on noin 1 miljardi kWh vuodessa, ja se on Suomen suurin vesivoimalaitos.


Lue lisää..

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.