Kuitu Oy Jääskessä

Suomen ensimmäinen synteettisiä tekokuituja teollisuuden tarpeisiin tuottanut tehdas, Kuitu Osakeyhtiö, aloitti toimintansa Jääsken Järvenkylässä syksyllä 1938. Tehdas ehti olla toiminnassa vain vähän aikaa, ennen kuin talvisodan pommitukset keskeyttivät tuotannon.

Tekokuituteollisuus oli saanut alkunsa Ranskassa 1800-luvun lopulla ja Suomeen tekokuituteollisuus saapui pienellä viiveellä. Riittävä lipeän saanti oli elintärkeää tekokuidun tuotannolle, ja tehdas päätettiin sijoittaa Vuoksenlaaksoon juuri hyvän raaka-ainesaatavuuden takia. Myös riittävä työvoiman ja energian saanti oli tärkeää.

Teollisuuslaitoksen rakentaminen aloitettiin syksyllä 1937. Tarkoituksena oli tuottaa tekosilkkiä, kalvopaperia ja tekovillaa, jota kutsuttiin tuolloin tekokuiduksi. Suomen Kuvalehden järjestämän kilpailun jälkeen tuotteille valittiin nimiksi Silla, Säteri ja Kelmu. Tehtaalle saatiin energiaa Rouhialan voimalaitoksesta.

Talvisodan aikana Kuitu Oy:ssä valmistettiin myös panssarimiinoja ja polttopulloja eli ”Molotovin coctaileja”. Tehtaan rakennukset kärsivät vaurioita molemmissa sodissa. Myöhemmin tuotantokoneet evakuoitiin puuvillatehtaisiin Poriin ja Tampereelle, mutta rauhansopimuksen mukaisesti koneet palautettiin Neuvostoliittoon.

Kuitu Oy:n entiset rakennukset ovat edelleen teollisuuden käytössä, mutta vain osa tehtaasta on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Tehtaan asuntola-alue on puolestaan säilyttänyt alkuperäisen muotonsa.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.