Karjalan kannaksen nimistömuutoksia

Suomen luovuttamilla alueilla tapahtui sotien jälkeen laajamittainen nimistön vaihdos. Karjalankannakselle asettuneet neuvostosiirtolaiset alkoivat nimetä paikkoja uusien merkitysten perusteella. Lisäksi Leningradin alueen suomalainen nimistö haluttiin muuttaa Neuvostoliitossa virallisestikin venäläiseksi. Rajalinjojen määrittämiseksi ja sekaannusten välttämiseksi osa paikannimistä säilytettiin ennallaan, eikä kaikkia paikallisneuvostojen nimiehdotuksia edes hyväksytty.

Osa uusista venäjänkielisistä paikannimistä on suoria käännöksiä suomesta, kuten esimerkiksi Glubokoje (entinen Syvälahti). Joillekin paikkakunnille annettiin puolestaan mielivaltaisesti täysin uusia nimiä. Uudet luontoon liittyvät paikannimet eivät saaneet kuitenkaan olla ristiriidassa alueen ominaispiirteiden kanssa, kuten Kamennogorsk eli Kivikaupunki (kalkkikivestä ja graniitista tunnettu entinen Antrea). Lisäksi monia paikkakuntia nimettiin Neuvostoliitolle ja neuvostoideologialle tärkeiden ajankohtien, tapahtumien tai henkilöiden mukaan, kuten Pervomaiskoje eli Vapunpäivä (entinen Kivennapa). Sittemmin Neuvostoliiton hajoaminen on muuttanut jälleen joidenkin paikkojen nimiä.


Lue lisää..

  Edellinen   Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.