Käpykoski

Heti Rouhialankosken alapuolella on noin kilometrin mittainen Vuolteenvirta, jossa Vuoksi kääntyy kaakkoon ja jatkuu viisi kilometriä pitkänä ja keskimäärin noin 160 metriä leveänä virtamaisena suvantona Jääsken kirkolle saakka. Saimaalta on Vuoksea pitkin Vuolteenvirtaan matkaa 23 kilometriä. Tällä jokiosuudella on putouskorkeutta noin 60 metriä eli yli 85 % Saimaan ja Laatokan välisestä pinnankorkeuserosta. Lyhintä vesireittiä pitkin matkaa Rouhialasta Laatokalle on vielä 130 kilometriä.

Vuoksi muuttaa tällä matkalla täysin luonnettaan: koskien ja suvantojen ketju muuttuu isompien ja pienempien selkien muodostamaksi uomaksi, jossa järvimäiset altaat liittyvät virtojen ja salmien yhdistämäksi vesiväyläksi.

Käpykoskelle on Rouhialasta matkaa noin 19 kilometriä. Koski on 300 metriä pitkä. Se sijaitsee Antrean radan tuntumassa ja yhdistää Vuoksen kaksi ensimmäistä järvimäistä laajentumaa toisiinsa.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.