Niskakoski ja Tainionkoski

Luonnontilaisen Vuoksen ensimmäiset kosket olivat Niskakoski ja Tainionkoski. Niskakoski sijaitsi noin 500 metrin päässä Saimaasta ja sen pohja muodosti luonnollisen kynnyksen Saimaan ja Vuoksen väliin. Niskakoski oli vuolas, louhikkoinen ja vaarallinen koski. Sen pituus oli noin 180 metriä ja putouskorkeus vedenpinnan korkeudesta riippuen 1,8–2,7 metriä.

Tainionkoski sijaitsi puolestaan noin 700 metrin päässä Niskakoskesta. Tainionkosken pituus oli noin 700 metriä ja putouskorkeus vallitsevista vedenkorkeuksista riippuen 5,8–6,0 metriä. Osa kosken vedestä otettiin teollisuuden käyttöön jo 1800-luvun lopulla padon ja mantereeseen kaivetun kanavan avulla. Lopullisesti Niskakoski ja Tainionkoski jäivät Tainionkosken voimalaitoksen ylävesialtaan alle 1920-luvulla.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.