Suvantojärvi

Suvantojärvi sijaitsee Kiviniemen kannaksen ja Taipaleen kannaksen välisellä alueella. Järvi suuntautuu Kiviniemen kosken jälkeen ensin itään kääntyen sitten kaakkoon. Järven pituus on likimain 30 kilometriä. Leveydeltään järvi on noin 2,3 kilometriä ja pinta-alaltaan 43,3 km2.

Suvantojärvi laski ennen Taipaleen kannaksen avaamista Kiviniemen kohdalta Vuokseen. Koska matala ja vähäinen Kiviniemen joki ei kyennyt juoksuttamaan riittävästi järven vesiä, tehtiin Suvantojärveä ja Laatokkaa erottavalla Taipaleen kannaksella kaivaustöitä jo 1700-luvulla. Vuonna 1818 maakannas lopulta murtui, ja Suvantojärven pinta aleni huomattavasti veden virratessa Laatokkaan. Samalla järven entinen laskujoki Vuokseen kuivui lähes kokonaan Kiviniemessä.

Myöhemmin 1800-luvun puolivälissä myös Kiviniemen kannasta ryhdyttiin avaamaan. Kannaksen avaamisella haluttiin laskea Vuoksen vedenpintaa jatkuvien tulvahaittojen takia. Lisäksi ideana oli parantaa laivayhteyttä Laatokalle. Laivaväylä ei kuitenkaan toteutunut, sillä Kiviniemeen syntyi kivinen koski, jonka kautta Vuoksi alkoi laskea Suvantojärveä pitkin kohti Taipaleenjokea ja Laatokkaa.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.