Saimaa

Saimaa on Vuoksen vesistöalueen keskusjärvi. Se on samalla Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin sisävesialue. Saimaa on jakautunut kymmeniksi pienemmiksi järvialtaiksi, jotka ovat muodostuneet kapeikkojen ja saarten välisille sokkeloisille vesialueille. Koko Saimaan vesipinta-ala on noin 4380 km 2. Saimaa laskee Vuoksen kautta Laatokkaan.

 

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.