Räikkölänkoski eli Ensonkoski

Vallinkosken alapuolella Vuoksi jatkaa virtaustaan kaakkoon. Virtaus on suhteellisen verkkainen hieman yli neljän kilometrin matkalla. Joen leveys vaihtelee tällä osuudella 100 metristä 600 metriin, jonka jälkeen Vuoksen uoma kapenee nopeasti Räikkölän- eli Ensonkoskeksi.

Luonnontilaisen Räikkölänkosken pituus oli 1 160 metriä. Kosken kapein leveys oli 45 metriä ja putouskorkeutta koskessa oli noin 8,9 metriä. Kosken vesi otettiin osittain käyttöön jo 1880-luvulla. Joen sulkeva poikkipato valmistui vuosina 1910–1912 Räikkölän voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.