Paakkolankoski

Paakkolankoski sijaitsee 32 kilometriä Käpykosken alapuolella kahden Vuoksen suuren järvimäisen laajentuman välissä. Paakkolankoski on 100 metriä pitkä ja kapeimmillaan noin 100 metriä leveä. Putouskorkeutta koskella on 0,3 metriä. Vuoksen virtaussuunta muuttuu Paakkolankosken kohdalla kaakosta koilliseen kääntyen heti kosken jälkeen taas kaakon suuntaan. Vuosien 1892–1895 välisenä aikana Paakkolankosken viereen rakennettiin Paakkolan sulku ja kanava. Paakkolankosken alapuolella Vuoksi jatkaa virtaustaan itä-länsisuuntaisena jokimaisena uomana, joka ulottuu Äyräpään kirkolta Suvantolaan.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.