Ollikkalankoski ja Rouhialankoski

Räikkölänkosken alapuolella Vuoksessa oli noin 2,3 kilometriä pitkä suvanto, jonka leveys vaihteli 110 metristä 300 metriin. Tämän jälkeen joki kapeni ja muodosti 80 metriä pitkän ja 160 metriä leveän Ollikkalankosken. Kosken putouskorkeus oli noin 1 metri.

Ollikalankosken alapuolinen suvanto oli noin 3,4 kilometriä pitkä ja sen leveys vaihteli 80 metristä 270 metriin. Tällä matkalla joen virtaussuunta kääntyi jyrkästi suoraan länteen. Suvantokohdan jälkeen joessa oli Rouhialan kylän kohdalla kolmas Vuoksen suurkoskista, Rouhialankoski. Kosken pituus oli noin 1000 metriä. Leveydeltään Rouhialankoski oli vähimmillään 60 metriä ja putouskorkeudeltaan 7,6 metriä. Kosken partaalle rakennettu Rouhialan voimalaitos valmistui vuonna 1938. Tuolloin myös Ollikkalankoski jäi Rouhialan voimalaitoksen ylävesialtaan alle.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.