Viktor Svaetichin - Karjalankannaksen kartanoiden ja rakennusten ikuistaja

Viktor Svaetichin kuvasi Karjalan rakennuskantaa ja kaupunkimaisemia 1800-luvun lopulta 1940-luvulle saakka. Hän kierteli Vuoksen jokilaakson alueella useina vuosina lähes jokaisen kunnan alueella. Eniten hänen kuviaan on Antrean ja Räisälän talonpoikaistaloista sekä kartanoista. Vanhimmat jokilaakson alueen kuvat ovat Antreasta vuodelta 1895.

Svaetichin syntyi Salmissa vuonna 1877. Hän opiskeli piirustusta ja maalausta Viipurissa sekä Helsingissä. Maalaamisen ohella Svaetichin oli kiinnostunut myös valokuvauksesta.

Svaetichinin maalaukset ja piirustukset on luokiteltu museoissa usein pikemminkin kulttuurihistoriallisiksi dokumenteiksi, kuin puhtaan taiteellisiksi teoksiksi, sillä hänen työnsä ovat valokuvan tarkkoja kansantieteellisiä tutkielmia. Svaetichinille olikin tärkeää toistaa todellisuus sellaisena kuin hän sen näki, eikä niinkään edustaa jotain tiettyä taiteellista suuntausta.

Viktor Svaetichin kuoli Helsingissä 27.11.1942.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.