Unterniskanjoki ja Immalanjärven lasku

Hieman yli 20 kilometriä pitkä Unterniskanjoki saa alkunsa noin 20 km2 kokoisesta Immalanjärvestä, joka sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla Vuoksen alkusuun pohjoispuolella. Alun perin Immalanjärvi laski Tainionkosken alapuolelle Vuoksen itäreunaan, mutta vuonna 1894 Immalanjärven purku-uoma käännettiin Unterniskanjokeen, joka laski Vuokseen etelämpänä Enson taajaman (nykyinen Svetogorsk) läpi.

Purku-uoman muokkaamisella haluttiin selkeyttää Vuoksen yläjuoksun muotoa ja tasata vedenvirtausta voimalaitosrakentamista varten. Lisäksi tavoitteena oli kuivattaa Immalanjärven rantoja, jotta alueen ohittavalla rautatietyömaalla vältyttiin suurehkon sillan rakentamiselta.

Nykyisin Immalanjärvi on Suomen ja Venäjän välinen rajajärvi, mikä on osaltaan vaikeuttanut sen kunnossapitoa. Maatalouden lannoitteet ja metsien ojitus ovat kuormittaneet järveen laskevista ojista tulevan veden mukana Immalanjärveä.

Tehostuneiden ympäristönsuojelutoimenpiteiden ansiosta Immalanjärven vedenlaatu on kuitenkin arvioitu lievästä rehevöitymisestä huolimatta erinomaiseksi ja osittain hyväksi 2000-luvulla. Unterniskanjoki on puolestaan nykyisin veden vaihteluista riippuen paikoitellen hyppäämälläkin ylitettävä oja.

 Edellinen  Seuraava
 
  Etelä-Karjala-instituutin Vuoksi-projektia ovat rahoittaneet
Etelä-Suomen lääninhallitus, Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR) ja Lappeenrannan kaupunki.